🚩🚩आमचा महाराष्ट्र ..!!🚩🚩

“मातीचा कण नी कण बोलतो गाथा इथे पराक्रमाची शिवाजी महाराज आणि निडर शंभू राजांची वाऱ्यासवे घुमते आजही वाणी थोर महात्म्यांची संत तुकाराम आणि बोली ज्ञानोबा

राजं मुजरा..🙏

“शस्त्र, शास्त्र आणि शौर्य यांचं एक रूप राजं माझे हाती भवानी तलवार ध्येय हिंदवी स्वराज्य आणि वादळाशी झुंज असे आहेत राजं माझे थरथरला गनीम जिथं