सत्य ..!!

हसून घे वेड्या आज तुझा जयजयकार आहे तुझ्या नीच मनाचे कवाड आज पूर्ण उघडे आहे मी बंदिस्त आणि शांत जरी माझ्या मनाची शांती अटळ आहे

ओंजळ ..!!

“ओंजळीत घट्ट धरून ठेवताच फुलं चुरगळुन जेव्हा जातं मनातल्या आठवणींना तेव्हा सुगंध देऊन जातं पुन्हा पुन्हा ओंजळ ती उघडून सुगंध घ्यावस का वाटत रहातं मनातल्या

बाबा

वाट सापडत नसताना आपल्या मुलांना योग्य मार्ग दाखवणारे ते बाबा असतात. आपल्या मुलाला बोट धरुन चालायला शिकवणारे ते बाबा असतात. खरंच स्वतःला दिवसरात्र कामात गुंतवून

1 3 4 5 6 7 10