बंधन ..!(कथा भाग २)

सकाळच्या किरणांनी विशाल प्रितीच्या आठवणींन पासुन दुरावला. त्या उगवत्या सूर्याला त्याला म्हणावंसं वाटतं कधी कधी. ” उगाच येतोस तु उगवून पुन्हा , आणि मला माझ्या

बलात्कार

सुरुवात होती या जगात माझी चूक नी बरोबर काही माहीत नव्हते माणुसकीच्या बुरख्यात येऊन राक्षस मला दिसले नव्हते स्त्रीचं शरीर म्हणजे भोगायची गोष्ट तेवढच यांना

1 2 3 4 5 6 10