मन बावऱ्या क्षणाला || अव्यक्त प्रेम कविता || Marathi ||

मन बावऱ्या क्षणाला || अव्यक्त प्रेम कविता || Marathi ||

बहरून गेल्या फुलात, गंध दरवळून ते जावे !! तुझ्या माझ्या नात्यात, जणू पहाट घेऊन यावे !! कधी सावरावे तू, कधी सावरून मी घ्यावे !! कधी बोलावे तू, कधी अबोल मी ऐकावे !!

सांज तो वारा || अव्यक्त प्रेम कविता || Marathi Poem ||

सांज तो वारा || अव्यक्त प्रेम कविता || Marathi Poem ||

बहरून गेला सांज तो वारा, चाहूल तुझ्या येण्याची !! हुरहूर त्या ओल्या वाटेवरी का ? उगा तुला शोधण्याची !! सांगतो अबोल शब्दास त्या काही, कविता तुझ्या प्रेमाची !! प्रत्येक पान बोलेन मग तेव्हा, गोष्ट त्या आठवांची !!