मन माझे…!! || MAN MAJHE MARATHI KAVITA ||

मन माझे आजही तुझेच गीत गाते
कधी त्या नजरेतून तुलाच पाहत राहाते
शोधते कधी मखमली स्पर्शात
तुझ्याचसाठी झुरते
मन वेडे आजही तुझीच वाट पाहते

तु हवी आहेस मला ||| LOVE POEM MARATHI ||

तु हवी आहेस मला
अबोल राहुन बोलणारी
माझ्या मनात राहुन
मला एकांतात साथ देणारी
माझ्या शब्दांन मध्ये राहताना
कवितेत जगणारी
आणि डोळ्यातुन पाणी येताच
अलगद ते पुसणारी!!