क्षणभर सखे || kshanbhar || मराठी || कविता ||

couple standing and smiling

क्षणभर सखे या आठवांचा, भार नकोसा होतो!! तुझ्यासवे त्या भेटीचा जणू, गंध हरवून जातो !! शोधणे ते उगाच वाटे , दिशाहीन मी होतो !! सांगणे त्या मनास वाटे, उगाच जीव जातो !!

जुन्या पानावरती || OLD MEMORIES || MARATHI POEM ||

a rose on a braille book

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली! सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली! पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओढ तुझी लागली! कवितेतल्या त्या जगात मग, चिंब भिजत राहीली!!

नकळत || कथा भाग २ || MARATHI PREM KATHA ||

bride and groom standing next to each other

समीर नजर चुकवून गेला हे त्रिशाने पाहिलं. ती काहीच न बोलता समोर असलेल्या आकाशला बोलू लागली. पण तिची नजर समीर तिच्यापासून दूर जात आहे याकडेच होती.मनात कित्येक विचार करत होती. "आज कित्येक वर्षांनंतर समीर भेटला. पण मला तो माझा समीर वाटलाच नाही. मला टाळून तो कधीच गेला नव्हता. पण आज कदाचित मी दुसऱ्याच समीरला भेटले. जो मला पाहून निघून गेला. "

कपाट (मनाचं) || KAPAT MARATHI KAVITA||

vintage cupboard and clay vase with flowers in semidarkness

'मनाचं कपाट अगदी आठवणींनी भरून गेलं !! त्यात एवढ्या आठवणी झाल्या की, कधी कोणती आठवण भेट देईल सांगता येत नाही..!!या आठवणी कधी नकळत मनात समावल्या, तर कधी आवर्जून आठवणीत ठेवल्या ..!!

अनोळखी नाते || NATE PREMACHE || KAVITA ||

upset young indian couple after conflict

नकोच आता भार आठवांचा नकोच ती अधुरी नाती नकोच ती सावली आपुल्यांची नकोच त्या अधुऱ्या भेटी बरेच उरले हातात त्या रिक्त राहिली तरीही नाती डोळ्यातल्या आसवांना विचारे वेदनेची गोष्ट ती कोणती