पाऊस आठवांचा || POEM IN MARATHI ||

pair of people looking at the sea sitting under the black umbrella

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!

अनोळखी नाते || NATE PREMACHE || KAVITA ||

upset young indian couple after conflict

नकोच आता भार आठवांचा नकोच ती अधुरी नाती नकोच ती सावली आपुल्यांची नकोच त्या अधुऱ्या भेटी बरेच उरले हातात त्या रिक्त राहिली तरीही नाती डोळ्यातल्या आसवांना विचारे वेदनेची गोष्ट ती कोणती

सांग सखे || Sang Sakhe || Marathi Poem ||

indian couple in bright elegant outfit on wooden stairs

"मनातले सखे कितीदा सांगुनी प्रेम तुझ माझे कळलेच का नाही हळव्या क्षणांची ती साथ तुझ भेटून त्या डोळ्यात तू शोधलेच का नाही

उध्वस्त वादळात ||Udhvast Vadalat || Marathi Kavita ||

brown bare tree

"न उरल्या कोणत्या भावना शेवट असाच होणार होता वादळास मार्ग तो कोणता त्यास विरोध कोणता होता राहिल्या तुटक्या काहीं आठवणी त्यास आधार काहीच नव्हता पापण्यात साठवून ठेवण्यास कोणताच अर्थ उरला नव्हता

तुझ्या आठवणीत || MARATHI SUNDAR KAVITA ||

a couple looking at each other

असं नाही की तुझी आठवण येत नाही पण आता तुझ्या आठवणीत मी रमतही नाही समजावतो या मनास आता पण ते ऐकत नाही क्षणभर तरी ते तुला भेटल्या शिवाय राहत नाही उगाच भांडत बसत ते माझ्याशी आणि तुला बोलल्या शिवाय राहत नाही सांग मी काय करू आता माझच मन माझे ऐकत नाही

अश्रुसवे || ASHRU || KAVITA MARATHI ||

photo of man standing on rock

अश्रुसवे उगाच बोलता शब्दही का भिजून गेले आठवणीतल्या तुला पाहता हळूच मग ते विरून गेले

अधूरे स्वप्न || MARATHI SHORT STORIES ||

silhouette photography of man and woman

विसरून जाशील मला तू की विसरून जावू तुला मी भाव या मनीचे बोलताना खरंच न कळले शब्द ही वाट ती रुसली माझ्यावरी की वाट ती अबोल तुलाही वळणावरती ते पारिजातक सुकून गेले ते फुलंही

मनातील सखे || MANATIL SAKHI || PREM KAVITA ||

adult blur bouquet boy

कधी कधी भास तुझे ते उगाच तुला शोधतात सखे पण ते मनातल्या मृगजळा सवे मला स्वप्नात घेऊन जातात हवंय काय या मनाला तरी विचारलं मी कित्येक वेळेस आणि हे मन मला तेव्हा तुझ्याच प्रेमात घेऊन जातात