अखेरचे शब्द || AKHERCHE SHABD ||

अखेरचे शब्द || AKHERCHE SHABD ||

राहिले काहीच नसेन तेव्हा
माझा तिरस्कार ही करू नकोस
तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात
एक छोटी जागा मात्र ठेव

त्या वाटेवरती…!! || TYA VATEVARATI ||

त्या वाटेवरती…!! || TYA VATEVARATI ||

मी पुन्हा त्या वाटेवरूनी तुला पहात जावे
किती ते नजारे आणि किती ते बहाणे
कधी उगाच त्या वाटेवरती घुटमळत राहता
कोणती ही ओढ मनाची कोणते हे तराणे

एकांतात ही || EKANT KAVITA MARATHI ||

एकांतात ही || EKANT KAVITA MARATHI ||

एकांतात बसुनही कधी
एकट अस वाटतंच नाही
घरातल्या भिंतींही तेव्हा
बोल्या वाचुन राहत नाही

तु एकटाच राहिलास इथे
सोबत तुझ्या कोणीच नाही
आयुष्यभर दुसर्‍यासाठी जगुन
हाती तुझ्या काहीच नाही

एकांत || EKANT KAVITA MARATHI ||

एकांत || EKANT KAVITA MARATHI ||

का छळतो हा एकांत
मनातील वादळास
भितींवरती लटकलेल्या
आठवणीतल्या चित्रात
बोलतही नाही शब्द
खुप काही सांगते
ऐकतही नाही काही
सगळं मात्र बोलते
भिंतीही हसतात