विरह …✍

साऱ्या साऱ्या रित्या केल्या कालच्या आठवणीं सांग सांग काय सांगू तुझ्या विन न उरे काही तू तिथे , मी इथे न उरली आज कहाणी सांग

बंधन …✍(अंतिम भाग)

विशाल आता शांत होता. त्याच्या नजरे समोर फक्त प्रिती होती. त्याला बोलावंसं वाटत होत, पण बोलता येत नव्हतं. त्याची बोलण्याची धडपड पाहून प्रिती म्हणाली. “तू

बंधन ..!(कथा भाग ३)

विशाल आता अस्वस्थ झाला होता. प्रिती त्याला भेटायला येणार हे कळल्या पासून त्याच मन कशातच लागतं नव्हते. “तुझ्या शब्दाचा आधार होता प्रिती मला !! पण

सैनिक

आठवणींच्या जगात आज मी सहजच हरवून गेलो आहे पण भारतमाते तुला रक्षण्या मी निडर होऊन इथे उभा आहे आठवण त्या मातेची येते जिच्या उदरात मी

पांथस्थ…!!

वाऱ्यास पुसूनी ती वाट पुढची त्या सावलीतला मी एक पांथस्थ हवी थोडी विश्रांती नी घोटभर पाणी पुढच्या प्रवासास मी आहे सज्ज कधी भेटे कोणी ,कधी

आठवण

  प्रेम म्हटलं की ओढ असते ,तो दुरावा अगदी असह्य होऊन जातो. प्रेमावर ही मला सुचलेली छोटी कविता .. पहा तुमच्याही आठवणी जाग्या होतील …

1 2 3