आई बाबा || Aai Baba || Marathi kavita sangrah ||

man and woman sitting on bed using macbook

आई तुळशी समोरचा दिवा असते बाबा त्याचा मंद प्रकाश असतात आई अंगणातील रांगोळी असते बाबा त्या रांगोळीतला रंग असतात आई देवासमोर लावलेली निरांजन असते बाबा त्याची ज्योत असतात

आई || AAI MARATHI KAVITA || POEMS ||

woman in yellow t shirt holding yellow fruit

मायेच घर म्हणजे आई अंधारातील दिवा म्हणजे आई किती समजाव या शब्दाला सार विश्व म्हणजे आई चुकल ते समजावणारी आई योग्य मार्ग दाखवणारी आई आपल्या ध्येयाकडे चालताना खंबीरपणे बरोबर उभी ती आई