Skip to main content

अबोल प्रेम

न कळावे तुला कधी
शब्दांन मधील भाव सखे
मन ओतले त्यातुन तरी
अबोल तुझ न प्रेम दिसे

मी लिहावे किती सांग तरी
प्रेम हे का शुन्य असे
एक ओढ मझ भेटण्याची
मनी तुझ्या का आज दिसे

Read More