सहवास || कथा भाग ५ || SAHAWAS MARATHI KATHA ||

pexels-photo-2956952.jpeg

मी पंख पसरून पाहिले आकाश त्यात मज दिसले आभास शोधूनी घेतली वाट नव्या प्रवासास घेऊन जाते सोबती चंद्र नी ताऱ्यास असाच हवा मज आयुष्याचा सहवास !!!

अधुरी प्रित || A Short Heart Touching Love Story ||

loving couple standing together and hugging

तु समोरुन जाताना ज्यावेळी अनोळखी असल्याचा भास देऊन गेलीस त्याचवेळी नात्याचे कित्येक बंध मी विसरुन गेलो पण मला हे कधी कळलच नाही की तुझ माझ्याकडे न पहाणं हे सुद्धा एक काळजीच होतं. मी वेडाचं आहे जो तुझ्या त्या अबोल शब्दांस