नकळत जेव्हा तू पहावे || कविता || Marathi Kavita Sangrah ||

shallow focus photography of woman wearing blue and gold dress

नकळत जेव्हा मज तु पहावे !! क्षणही ते तिथे रहावे !! हरवून जावे सारे काही !! माझ्यात तेव्हा तूच उरावे !! शब्दही ते जणू मिळावे !! अलगद त्या कवितेत लिहावे !! कोरून ते नाव असे की!! प्रेम मनातले तुझं ते कळावे !!

वारा || मराठी कविता संग्रह || Poems ||

silhouette of person on cliff beside body of water during golden hour

नजरेस नसावी ओळख परी, स्पर्शून तो जातो !! क्षणात इथे ,क्षणात तिथे , सहज निघून तो जातो !! कधी पक्षांसवे गीत गात, सैरावैरा तो फिरतो !! हा वारा साऱ्या जगास म्हणे, सहज व्यापून टाकतो !!

दिवा || मराठी कविता || Diva || Kavita ||

lighted candle on black surface

मंद मंद प्रकाश चहूकडे !! असाच पसरत जावा!! एक दिवा तो वाती सवे !! अखंड तेवत रहावा !! कधी देव्हाऱ्यात असताना !! स्वतःस विसरून जावा !! कधी तुळशी समोर बसताना!! अंगणात त्या शोभावा !! निरांजन घेता सांभाळून सारे !! तेलासवे जळावा !! रात्र असावी सोबतीस मग !! अजून खुलून दिसावा !!

चालण्यास तू सज्ज हो || Marathi Motivational Poem ||

woman standing nearcherry blossom trees

शोधता मिळे तो मार्ग !! चालण्यास तू सज्ज हो!! नकोच किंतू आणि परंतु !! लढण्यास तू सज्ज हो !! बोलेल वाट परतून जाण्या !! ढाल हाती सज्ज हो !! होतील वार कित्येक तुझ्यावर !! निडर होण्या सज्ज हो !! बरसतील त्या सरी अनावर !! भिजुनी जाण्या सज्ज हो !! प्रखर त्या सुर्यासवे मग !! तळपण्यास तू सज्ज हो!!

असेच सोडून जाऊ नकोस || Virah Kavita || Love Poems ||

close up of couple holding hands

वाईट कदाचित ही वेळ असेल !! उगाच सोबत घेऊ नकोस !! सुखी क्षणांच्या आठवांना तू !! असेच सोडून जाऊ नकोस !! बरंच काही आहे मनात !! मनात त्या साठवू नकोस !! भरल्या डोळ्यांनी आज तू !! असेच सोडून जाऊ नकोस !! मी दोन पावले पुढे येईल !! तूही तिथे थांबू नकोस !! जड त्या पावलांन सवे तू !! असेच सोडून जाऊ नकोस !!

आई || मराठी कथा भाग १ || Marathi Story ||

child and woman standing near water

" ohh no..!! " शीतल हातातल्या pregnancy टेस्टिंग kit कडे पाहत म्हणाली. हातातले ते किट तसेच घेऊन ती बाथरूम मधून बाहेर आली. समोर बसलेल्या समीरकडे पाहत म्हणाली.  "जे मला नको होत तेच झालं!! "  समीर हातातले पुस्तक बाजूला ठेवत म्हणाला. "काय झाल ??" शीतल थोडी अडखळत म्हणाली. "I'm pregnant !!"

गणपतीची पट्टी || Ganapati Utsav ||

गणपती यायच्या महिना आधी एका छापखान्यात जाऊन ५- १० रुपयांचे पावती पुस्तक आणायचे , मग सगळ्या मित्रांनी ठरवायचं कुठे पट्टी मागायची ,कधी जायचं , कमीत कमी किती पट्टी जमा करायची, सगळं काही ठरवलं जायचं. मग कोणी ५ रुपये द्यायचे , कोणी ११ रुपये तर कोणी २१ , ओळखीतल कोणी असेल तर लगेच ५१ रुपये द्यायचे. सगळ्या पट्टीचा हिशोब एकाच मित्राकडे असायचा.

गुरुचरण || गुरुपौर्णिमा कविता || Marathi Poem ||

man in beige blazer holding tablet computer

किती घ्यावे? तरी उरावे!! ज्ञान ते अद्भुत !!भरून वाहे जणू ते अमृत !! सांगता सांगता !! सांगावे एक !! एक जणू अर्थ अनेक !! गुरू असावे असे प्रेरणा स्त्रोत !! घडावे शिष्य जसे भाग्यवंत !! ज्ञानी, पराक्रमी आणि विचारवंत !! समाज घडे असे मूर्तिमंत !!