आवाज

आवाज आता दबुन गेला
शक्ती आता संपुन गेली
वाईटाच्या मार्गावर अखेर
माणुसकी ही मरुन गेली

कोणी कोणाला बोलायचं नाही
अत्याचाराशी लढायचं नाही
निर्दोष लोकं फुकट मेली
गुन्हेगार इथे सुटुन गेली

Read More

हवंय मला ते मन

“हवंय मला ते मन
प्रत्येक वेळी मला शोधणार
माझ्या गोड शब्दांनी
लगेच माझं होणारं
मी शोधुनही न सापडता
बैचेन होणारं
आणि एकांतात बसून
माझ्यासाठी रडणारं!!

Read More

मनातील कविता

फुलांच्या पाकळ्या मधील
सुगंध तुच आहेस ना
ही झुळुक वार्‍याची जणु
जाणीव तुझीच आहे ना


तु स्पर्श ह्या मनाचा
भावनेत तुच आहेस ना
प्रेम हे माझे असे की
मन तुझेच आहे ना

Read More

सफर

हर रास्ता कुछ कहता है
तु बस सुनता जा
ये मंजिल तो आएगी एक दिन
सफर तो यह करता जा

कभी एकेले चल रहा
कभी भीड में खो न जा
हर बस्तियों पे जश्न होगा
कही तु उनमें बैठ न जा

Read More