राजकारण ..🙏

“भरतील सभा, जमतील लोक आपण मात्र भुलायच नाही !! उमेदवाराची योग्यता पाहून मतदान  करायला विसरायचं नाही !! आपला हक्क, आपलं मत कधीच कोणाला विकायचं नाही

मार्ग ..🚴

“शोधावी ती माणसं जी स्वप्नांशी झुंजत असतात झोपलेल्या उगाच पाहत वेळ वाया घालवू नये शोधावे ते मार्ग जे तुम्हाला खुणावत असतात उगाच सगळे जातात म्हणून

1 2 3 4 5 45