सफर

हर रास्ता कुछ कहता है
तु बस सुनता जा
ये मंजिल तो आएगी एक दिन
सफर तो यह करता जा

कभी एकेले चल रहा
कभी भीड में खो न जा
हर बस्तियों पे जश्न होगा
कही तु उनमें बैठ न जा

तुझी साथ || TUJHI SATH MARATHI POEM||

तुझी साथ हवी होती मला
सोबत चालताना
वार्‍या सारख पळताना
पावसात भिजताना
आणि ऊन्हात सावली पहाताना!!

तुझी साथ हवी होती मला
दुःखात रडताना
आनंदाने हसताना

तिच्या मनातील

चांदनी ही हल्ली तिला
खुप काही बोलते
तिच्या मनातल ओळखुन
आपोआप तुटते


ते पाहुन ती ही
हळुच हसते
मनातल्या त्याला
चांदण्यात पाहते

क्षण || KSHAN MARATHI POEM ||

काही क्षण बोलतात
काही क्षण अबोल असतात
काही क्षण चांगले
तर काही क्षण वाईट असतात

आपले कोण असतात
परके कोण असतात
क्षण जसे बदलतात
नाते तसे बोलु लागतात