हवंय मला ते मन

“हवंय मला ते मन
प्रत्येक वेळी मला शोधणार
माझ्या गोड शब्दांनी
लगेच माझं होणारं
मी शोधुनही न सापडता
बैचेन होणारं
आणि एकांतात बसून
माझ्यासाठी रडणारं!!

प्रेम. ….

“म्हणतात तरी अस
प्रेम हे खुप छान असत
छोट्या छोट्या गोष्टीत
ते सतत हव असत

कधी आईच्या मायेत
लपलेल ते असत
कधी प्रेयसीच्या रागात
दडलेल ते असत

एक तु || EK TU MARATHI KAVITA ||

कसे सांगु तुला
माझ्या मनातील तु
या शब्दा सवे सखे
गीत गातेस तु


मी पाहता तुला
अबोल होतेस तु
मी बोलता तुला
गोड हसतेस तु

मनातील कविता

फुलांच्या पाकळ्या मधील
सुगंध तुच आहेस ना
ही झुळुक वार्‍याची जणु
जाणीव तुझीच आहे ना


तु स्पर्श ह्या मनाचा
भावनेत तुच आहेस ना
प्रेम हे माझे असे की
मन तुझेच आहे ना