STORE

“शब्दवेल ” || SHABDVEL || MARATHI E-BOOK || MARATHI KAVITASANGRAH

“शब्दवेल ” जणु शब्दांची वेल.. पाहता पाहता अगदी सहज त्या मनाच्या भिंतीवर पसरलेली ही वेल केव्हा या मनाला व्यापून गेली कळलंच नाही, आणि या वेलीवरती उगवलेली ती फुल म्हणजे या कविता.

Scroll Up