श्रीजिवतीची आरती || Jivatichi Aarati || Marathi ||

जयदेवी जयदेवी जय जिवती जननी ।
सुखी ठेवी संतति विनंति तव चरणी ॥ धृ. ॥

श्रावण येतांचि आणूं प्रतिमा ।
गृहांत स्थापूनि करुं पूजना ।
आघाडा दूर्वा माळा वाहूं या ।
अक्षता घेऊनि कहाणी सांगू या ॥ १ ॥

बालाजी आरती संग्रह || व्यंकटेश स्तोत्र || बालाजी मंत्र || Balaji Aarati ||

शेषाचल अवतार तारक तूं देवा ।।
सुरवर मुनिवर भावें करिती तव सेवा ।।
कमलारमणा अससी अगणित गुण ठेवा ।।
कमलाक्षा मज रक्षुनि सत्वर वर द्यावा ।। १ ।।

दत्ताची आरती || १०८ नावे || अष्टक || दत्त बावनी || DATT AARTI SANGRAH ||

यामिनीस शोभवीत, चंद्र तों प्रजापती ।
दूर वास अवतार, तोचि श्रीउमापती ।
श्रीरमापतीच अत्रि, आश्रमांत राहिला ।
तो अनाथनाथ-दत्त, माहुरांत पाहिला ॥ १ ॥

श्री स्वामी समर्थ आरती || काकड आरती || शेजारती || मानस पूजा ||

त्रैगुण-परब्रम्ह तुझा अवतार,
तुझा अवतार।
त्याची काय वर्णु लिला पामर।
शेशादिक क्षीणले नलगे त्या पार,
नलगे त्या पार।
तेथे जडमुढ कैसा करु मी विस्तार।
जय देव, जय देव०॥२॥

देवाधिदेवा तु स्वामी राया,
तु स्वामी राया।
निरजर मुनीजन ध्याती भावे तव पाया।