विस्कटलेले नाते ..!!!

विस्कटलेले नाते !!! … #Yks कित्येक शब्दांची जुळवाजुळव करत तो तिला मनापासून मनवायचा प्रयत्न करत होता. पण ती काही केल्या राग सोडायला तयार नव्हती.काय करावं