बार्शी तुझा रस्त्यावर भरोसा हाय काय!!! Barshi Poems

बार्शी तुझा रस्त्यावर भरोसा हाय काय!!! Barshi Poems

बार्शी तुझा रस्त्यावर भरोसा हाय काय!!हाय काय!!
कित्येक जीवाची पर्वा इथे नाही!! नाही!!
खड्ड्यात रस्ता दिसत नाही!! नाही!!
तरीही कोणी ऐकत नाही! नाही!!
बार्शीचा रस्ता लई भारी!! भारी!!

जुने मित्र || OLD FRIENDS MARATHI POEM ||

जुने मित्र || OLD FRIENDS MARATHI POEM ||

जुने मित्र आता हरवलेत
कोणी खुप busy झाले
तर कोणी खुप भाव खाऊ लागलेत
खरंच जुने मित्र आता हरवलेत

वेळ पाहुन आता भेटु लागले
भेटुनही काही मित्र आता

मुसाफिर || MUSAFIR KAVITA ||

मुसाफिर || MUSAFIR KAVITA ||

कदाचित त्या वाटा ही
तुझीच आठवण काढतात
तुझ्या सवे चाललेल्या
क्षणास शोधत बसतात
पाऊलखुणा त्या मातीतून
भुतकाळाची साक्ष देतात
एकट्या या मुसाफिरास