वारा || मराठी कविता संग्रह || Poems ||

silhouette of person on cliff beside body of water during golden hour

नजरेस नसावी ओळख परी, स्पर्शून तो जातो !! क्षणात इथे ,क्षणात तिथे , सहज निघून तो जातो !! कधी पक्षांसवे गीत गात, सैरावैरा तो फिरतो !! हा वारा साऱ्या जगास म्हणे, सहज व्यापून टाकतो !!

गुरुचरण || गुरुपौर्णिमा कविता || Marathi Poem ||

man in beige blazer holding tablet computer

किती घ्यावे? तरी उरावे!! ज्ञान ते अद्भुत !!भरून वाहे जणू ते अमृत !! सांगता सांगता !! सांगावे एक !! एक जणू अर्थ अनेक !! गुरू असावे असे प्रेरणा स्त्रोत !! घडावे शिष्य जसे भाग्यवंत !! ज्ञानी, पराक्रमी आणि विचारवंत !! समाज घडे असे मूर्तिमंत !!

कलयुग || मराठी कविता || kalyug Poem ||

seashore scenery

गरिबाच्या बुडावर काठ्या !! श्रीमंताच्या पायी सत्ता आली !! गरीब भुकेने मेला !! श्रीमंतांची मजा मस्ती करून झाली !! तुझ्या अन्नछत्राच्या खाली , कित्येक गरीब जेवून गेली !! आणि तुझ्याच दारात म्हणे, रोगराई हसहसत खेळून गेली !!

ध्येय || Dhey Marathi Inspirational Quotes ||

man in white t shirt and black pants in a running position

वाचू नये गाथा यशाच्या , पुढच्या ध्येयाकडे पहावं !! नवे मार्ग ,नवी दिशा , पुन्हा जिद्दीने चालावं !! कधी विरुद्ध , कधी प्रवाहात, स्वतःला आव्हान द्यावं !! कधी दिवसा , कधी रात्री, फक्त ध्येय समोर दिसावं !!

चार पानांचं आयुष्य || Marathi Katha kavita || POEM

pile of assorted novel books

"चार पानांचं आयुष्य हे, मनसोक्त जगायचं !! प्रत्येक श्वास घेताना , नव काही लिहायचं !! कुठे बेफाम हसायचं , कूठे मनमोकळ रडायचं !! प्रत्येकवेळी जगताना, हळूच जपून ठेवायचं !!

शोधाशोध || MARATHI KAVITA SHODHASHODH !!

mother and child playing hide and seek

डोळे सांगतात नेहमी!! गुपिते ती मनाची ?? ओल्या पापण्या!! आणि गोष्ट ती अश्रूंची?? एकटेच चालत रहावे!! सोबत ती कोणाची ?? जड पावले!! आणि ओळख ती सावल्यांची??