मराठी कविता

चार पानांचं आयुष्य || Marathi Katha kavita || POEM

“चार पानांचं आयुष्य हे, मनसोक्त जगायचं !!
प्रत्येक श्वास घेताना , नव काही लिहायचं !!
कुठे बेफाम हसायचं , कूठे मनमोकळ रडायचं !!
प्रत्येकवेळी जगताना, हळूच जपून ठेवायचं !!

शोधाशोध || MARATHI KAVITA SHODHASHODH !!

डोळे सांगतात नेहमी!! गुपिते ती मनाची ??
ओल्या पापण्या!! आणि गोष्ट ती अश्रूंची??

एकटेच चालत रहावे!! सोबत ती कोणाची ??
जड पावले!! आणि ओळख ती सावल्यांची??

सकाळ || MORNING MARATHI POEM || GOOD MORNING ||

जागी झाली नदी, जागे ते घरही होत आहे !!
अजूनही झोपल्या त्या, अंगणास जाग येत आहे !!

पसरल्या त्या धुक्यात, स्वप्न धूसर होत आहे!!
पानावर दवबिंदू होऊन, मला पुन्हा भेटत आहे !!!

पैसा बोले!! पैसा चाले!!

पैसा बोले , पैसा चाले ,सार इथे खोट हाय !!
श्रीमंताचे कपडे सुंदर, गरिबाचे मळके पाय !!

धाव तू , थांब तू , पण जायचं तुला कुठे हाय ??
श्रीमंताची शिवी गोड, गरीबाची मारकी गाय !!