सावरून घेता मी स्वतः || Sawarun Love Poem marathi ||

क्षण वाटे तो रेंगाळला , मिठीत जेव्हा तुझ्या रहावे !! नकोच कोणती गोष्ट ती, ज्यात तू नी मी नसावे !! बहरून जणू रात्र यावी, चांदण्यात त्या मी फिरावे !! अलगद मग चंद्रासही , तुझ्या प्रेमाचे रंग द्यावे !!

ओल्या वाटेवरती || olya Vatevarati || Beautiful Marathi Poems ||

सांग सखे कूठे ती वेळ, तुझ्या मिठीत थांबून जावी !! नसावी कोणती ओढ त्यास, तुझीच सोबत असावी !! कधी उगाच भेटावी, कधी सहज बोलावी !! सखी तू आभास जणू, माझ्यात मला शोधावी !!

मनातील सखे || MANATIL SAKHI || PREM KAVITA ||

कधी कधी भास तुझे ते उगाच तुला शोधतात सखे पण ते मनातल्या मृगजळा सवे मला स्वप्नात घेऊन जातात हवंय काय या मनाला तरी विचारलं मी कित्येक वेळेस आणि हे मन मला तेव्हा तुझ्याच प्रेमात घेऊन जातात