परिवर्तन || PARIVARTAN KAVITA ||

खुप काही घडाव
नजरेस ते पडाव
मला काय याचे
मौन असेच राहणार!!

सत्य समोर इथे
बोलेल कोण ते
शांत आहेत ओठ
भिती अशीच राहणार!!

जीवन || LIFE || MARATHI POEM ||

माहितेय मला जीवना
अंती सर्व इथेच राही
मोकळा हात अखेर
मोकळाच राही
जीवन तुझे नाव ते
संपूर्ण होऊनी
अखेर शुन्य राही

हे धुंद सांज वारे || SAANJ VAARE || LOVE POEM ||

हे धुंद सांज वारे
बेधुंद आज वाहे
सखे सोबतीस
मनी हुरहुर का रे??

मी बोलता अबोल
शब्द तेही व्यर्थ
समजुन हे इशारे
लगबग तुझ ती का रे??

मैत्री || FRIENDSHIP || MARATHI POEM ||

तुझी आणि माझी मैत्री
समुद्रातील लाट जणु
प्रत्येक क्षण जगताना
आनंदाने उसळणारी

तुझी आणि माझी मैत्री
ऊन्ह आणि सावली जणु
सतत सोबत असताना
साथ न सोडणारी