मनाचा अंत || MANACHA ANT || POEM || MARATHI ||

grayscale photo of person standing on seashore

"साथ न कोणी एकटाच मी विचारांचा शोध मनाचा तो अंत प्रवास एकांती वाट कोणाची बाकी दिसे का मनाचा तो अंत

आठवण || AATHVAN MARATHI KAVITA ||

two person standing on beach silhouette photo

धुंध त्या सांजवेळी मन सैरभैर फिरत आठवणींना वाट मिळे डोळ्यात दिसत तु आहेस ही जाणीव तु नाहीस हा भास मनही हल्ली गंमत करत

शब्द || SHABD CHAROLI || MARATHI ||

words text scrabble blocks

"शब्द हे विचार मांडतात शब्द हे नाते जपतात शब्द जपुन वापरले तर कविता बनतात शब्द अविचारी वापरले तर टिका बनतात

आई || BEST MARATHI KAVITA || AAI ||

baby holding human finger

तु भरवलेल्या घासाची तुझ्या प्रेमळ शब्दाची तु गोंजारलेल्या हातांची, आई, खरचं आठवण येते. तु कधी रुसत होती तु कधी रागवत होतीस तुझ्या त्या प्रेमाची आई, खरचं आठवण येते.

सांजवेळी || SANJVELI || KAVITA || MARATHI ||

flock of birds flying over bare tree overlooking sunset

जीवनातल्या या क्षणी आज वाटते मनी हरवले गंध हे हरवी ती सांजही क्षण न मला जपले ना जपली ती नाती दुर त्या माळावरी होत आहे मावळती