अबोल राहून…!!

अबोल राहून खूप काही बोलताना
तिच्याकडे फक्त बघतच रहावं
तिच्या प्रत्येक नखऱ्याला
डोळ्यात फक्त साठवून घ्यावं

नसावी कसली भीती तिला
तिच्यासारखं आपणही बिंधास्त रहावं

Read More