कविता

अबोल राहून…!! || ABOL RAHUN KAVITA ||

अबोल राहून खूप काही बोलताना
तिच्याकडे फक्त बघतच रहावं
तिच्या प्रत्येक नखऱ्याला
डोळ्यात फक्त साठवून घ्यावं

नसावी कसली भीती तिला
तिच्यासारखं आपणही बिंधास्त रहावं

त्या वाटेवरती…!! || TYA VATEVARATI ||

मी पुन्हा त्या वाटेवरूनी तुला पहात जावे
किती ते नजारे आणि किती ते बहाणे
कधी उगाच त्या वाटेवरती घुटमळत राहता
कोणती ही ओढ मनाची कोणते हे तराणे

एक तु || EK TU MARATHI KAVITA ||

एक सांजवेळ आणि तु
गुलाबी किरणातील गोड भास तु
मंद वारा आणि झुळूक तू
मन माझे आणि विचार तु

मला न भेटावी की हरवतेस तु
मनास का एक आस तु

क्षण .. !! || KSHAN MARATHI KAVITA ||

मी आजही त्या क्षणाना
तुझ्याच आठवणी सांगतो
कधी शोध माझा नी
तुझ्यातच मी हरवतो

नसेल कदाचित वाट दुसरी
मी तुलाच या ह्रुदयात पाहतो

Scroll Up