रामचंद्र: || मराठी कविता || जय श्रीराम ||

"अयोध्या पती तो त्रिलोकरक्षक: !! मर्यादा पुरुषोत्तम जानकीवल्लभ: !! त्याग मूर्ती असा तो पितृभक्त: !! नाव मुखी सदा तो रामचंद्र: !! कौसल्ये: पुत्र असा जो परब्रह्म: !! आदी अंती असा जो शाश्वत: !! सत्यवाक् असा जो सत्यविक्रम: !! नाव मुखी सदा तो रामचंद्र: !!

दिवा || मराठी कविता || Diva || Kavita ||

lighted candle on black surface

मंद मंद प्रकाश चहूकडे !! असाच पसरत जावा!! एक दिवा तो वाती सवे !! अखंड तेवत रहावा !! कधी देव्हाऱ्यात असताना !! स्वतःस विसरून जावा !! कधी तुळशी समोर बसताना!! अंगणात त्या शोभावा !! निरांजन घेता सांभाळून सारे !! तेलासवे जळावा !! रात्र असावी सोबतीस मग !! अजून खुलून दिसावा !!

चालण्यास तू सज्ज हो || Marathi Motivational Poem ||

woman standing nearcherry blossom trees

शोधता मिळे तो मार्ग !! चालण्यास तू सज्ज हो!! नकोच किंतू आणि परंतु !! लढण्यास तू सज्ज हो !! बोलेल वाट परतून जाण्या !! ढाल हाती सज्ज हो !! होतील वार कित्येक तुझ्यावर !! निडर होण्या सज्ज हो !! बरसतील त्या सरी अनावर !! भिजुनी जाण्या सज्ज हो !! प्रखर त्या सुर्यासवे मग !! तळपण्यास तू सज्ज हो!!