स्वप्न ..(कथा भाग १)

“माझ्यासारखा नतध्रष्ट आणि स्वार्थी माणूस शोधूनही सापडायचा नाही. हो करतात काही लोक माझ्या लिखाणाचं कौतुक !! पण ते सगळं निरर्थक !! तुम्ही म्हणालही कदाचित!! एवढा

सहवास ..!!(कथा अंतिम भाग)

सुमेधाने मनोजला पत्र पाठवले होते. त्याला ते सगळे अनपेक्षित होते.तो पुढे वाचू लागला. प्रिय मनोज , खरतर त्या दिवशी कित्येक गोष्टी मी मनमोकळेपणाने तुला बोलले.

सहवास ..!! (कथा भाग ५)

“माझ्या नकारा नंतरही मला आपलस केलं याचा आनंद खूप होता त्याला!! ” सुमेधा मनोजकडे पहात म्हणाली. “एवढं सगळं झालं तेव्हा तुला मला काहीच का सांगायचं

सहवास !! (कथा भाग ४)

जळत्या दीव्या सोबत ती रात्र अखंड जळत राहिली. सुमेधा त्या रात्री कित्येक अश्रुंशी बोलत होती. पण ऐकणार ते कोण! मनातल्या विचारांचं गाठोड उघडायचं तरी कुठे

सहवास !! (कथा भाग ३)

सुमेधा रात्रभर सायली जवळ बसून होती. तिथेच ती झोपी गेली होती. सकाळी दरवाजाची कडी वाजल्याचां आवाज झाला आणि तिला जाग आली. सकाळी सकाळी सुमेधाची सासू

1 5 6 7 8 9 11