असावी एक वेगळी वाट || POEMS ||

"असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल ती सुंदर, सुगंध दरवळण्यासाठी !! असावी एक गोड ती आठवण , मनास सुखावण्यासाठी!!

अखेरचे शब्द || AKHERCHE SHABD ||

राहिले काहीच नसेन तेव्हा माझा तिरस्कार ही करू नकोस तुझ्या आठवणीतल्या कोपऱ्यात एक छोटी जागा मात्र ठेव

कोऱ्या कागदावर || KAGAD MARATHI POEM ||

तासनतास कोऱ्या कागदावर तुझ्याचसाठी मी लिहावे कधी नकळत ते शब्दही तेव्हा तुझ्याच प्रेमात पडावे मी विसरून शोधतो तुला स्वप्नांच्या या जगात रहावे