लहानपणं || MARATHI BHASHA || KAVITA ||

लहानपणं || MARATHI BHASHA || KAVITA ||

कधी कधी वाटतं
पुन्हा लहान व्हावं
आकाशतल्या चंद्राला
पुन्हा चांदोबा म्हणावं

विसरुन जावे बंध सारे
आणि ते बालपण आठवावं
शाळेत जाऊन त्या बाकावर
आठवणीच पुस्तक उघडावं

नातं आपलं || REALATIONSHIP MARATHI POEM ||

नातं आपलं || REALATIONSHIP MARATHI POEM ||

क्षणात वेगळ व्हावं
इतक नातं साधं नव्हतं
कधी रुसुन कधी हसुन
सगळंच इथे माफ होतं

विचार एकदा मनाला
तिथे कोण राहत होतं
कधी ओठांवर कधी अश्रुमध्ये
सतत माझं नाव होतं

एक वाट ती || TI MARATHI KAVITA ||

एक वाट ती || TI MARATHI KAVITA ||

शोधुनही सापडेना एक वाट ती
हरवली सांज हरवली रात्र ती
नभी एक चांदणी पाहते कुणा ती
मझ सांगते पहा सोबतीस एक ती
समीप अंधार हा दुर चांदणी ती