चित्र || Chitr || Marathi Poem ||

woman wearing red black and yellow turban and black dress painting

मी उगाच वाट पाहत बसलो, जिथे कोणी येणारच नाही !! मी उगाच अश्रू ढाळत बसलो, जिथे त्यास किंमतच नाही !! नकळत मग मी हरवून गेलो , जिथे कोणी शोधणारच नाही !! नकळत मग मी स्वतःस भेटलो, जिथे कोणास ओळखतच नाही !!

एक आठवण ती || AATHVAN MARATHI POEM ||

couple looking at each other

विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !! पुसून टाकावी ,पण हृदयात आहे!! एक आठवण ती, तुझी सोबत आहे !! तुझ्या असण्याची, जाणीव एक आहे !!

असावी एक वेगळी वाट || POEMS ||

dirt road towards the mountain

"असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !! रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!! कधी बहरावी वेल ती सुंदर, सुगंध दरवळण्यासाठी !! असावी एक गोड ती आठवण , मनास सुखावण्यासाठी!!

जुन्या पानावरती || OLD MEMORIES || MARATHI POEM ||

a rose on a braille book

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली! सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली! पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओढ तुझी लागली! कवितेतल्या त्या जगात मग, चिंब भिजत राहीली!!

सांजवेळ || SANJVEL MARATHI POEM ||

silhouette of woman sitting on dock during sunset

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची जणू ओढ पहाते ती झुळूक उगा सांजवेळी गंध पसरवून जाते

क्षण || KSHAN MARATHI KAVITA ||

unrecognizable woman with dog running on picturesque beach in twilight

"बोलावंसं वाटलं तरी , काय बोलावं , कधीच कळलं नाही!! समुद्राच्या लाटेने ते मन, नकळत ओल केलं तरी, मनास ते कधीच कळल नाही!! सारा भार त्या अश्रूनवर होता ,

शब्द माझे || MARATHI STATUS ||

man and woman sitting on brown wooden bench

"लिहिल्या कित्येक शब्दांनी मलाच बोल लावले आहेत माझ्या मनातल्या तुझ्या ते प्रेमात नकळत पडले आहेत