तुझ्यात हरवून जाते || मराठी प्रेम कविता || लव || Poem ||

ओढ जणू त्या भेटीची , मला तुझ्यात हरवून जाते !!
पाहते तुला उगा आठवात, जणू चिंब भिजून जाते !!

येता वाट ती वळणाची, त्या वाटेवरती थांबते !!
शोधते त्या गंधात तुला, पाना फुलांना बोलते !!

सोबत देते ती लेखणी , नकळत तुला सांगते !!
विरहात लिहिल्या शब्दांची, जणू कविता तेंव्हा होते !!

नकळत जेव्हा तू पहावे || कविता || Marathi Kavita Sangrah ||

नकळत जेव्हा मज तु पहावे !! क्षणही ते तिथे रहावे !!
हरवून जावे सारे काही !! माझ्यात तेव्हा तूच उरावे !!

शब्दही ते जणू मिळावे !! अलगद त्या कवितेत लिहावे !!
कोरून ते नाव असे की!! प्रेम मनातले तुझं ते कळावे !!

ओढ ती अनामिक || odh Ti Anamik || Marathi Love Poem ||

बरसतात कित्येक सरी, चिंब मी भिजते !!
भिजल्या त्या मिठीत माझ्या, उगा तुला शोधते !!

सांग कसे समजावू मना, ना कोणा ऐकते !!
कोऱ्या कागदावर सहज ते , चित्र तुझे रेखाटते !!

कातरवेळी || kataraveli || कविता || प्रेम

सहज लिहावं, नी कविता व्हावी !!
कातरवेळी , जणू ती दिसावी !!
क्षणात माझ्या, मिठीत यावी !!
चारोळी ती, जणू पूर्ण व्हावी !!

सहज पहावं, नी प्रेमात पाडावी !!
सखी नजरेतून, मज का बोलावी !!
माझ्यातील मला, जणू ती मिळावी !!
उगाच का मग, कुठे ती शोधावी ??