"श्रीमंताची जात पैसा, गरिबाला जात काय ??
विचार थोड स्वतःस तू, इथे तुझं अस्तित्व काय ??

पैसा बोले , पैसा चाले ,सार इथे खोट हाय !!
श्रीमंताचे कपडे सुंदर, गरिबाचे मळके पाय !!

धाव तू , थांब तू , पण जायचं तुला कुठे हाय ??
श्रीमंताची शिवी गोड, गरीबाची मारकी गाय !!

सांगू नकोस कोणास काही, सगळं इथं गुपित हाय!!
जात , पात सगळं खोटं, पैसा हीच जात हाय !!

स्वप्न अशी पाहू नको , जिथे तुला जायचं न्हाय !!
श्रीमंताच्या गावी परका, गरिबीत जागा न्हाय !!

फिरून फिरून यावं तिथंच, शोध काही संपणार न्हाय !!
दोन जगात तुला कधी , अस्तित्व तुझं भेटणार न्हाय !!

विचार एवढा करून शेवटी , हाती उत्तर मिळेल काय ??
पैश्याच्या या दुनियेत आज , माणूस नक्की कुठे हाय ??"
✍️ योगेश


*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

2 thoughts on “पैसा बोले!! पैसा चाले!!”

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा