दिनविशेष ९ जून || Dinvishesh 9 June ||

१. भारताचे दुसरे पंतप्रधान म्हणून लाल बहादुर शास्त्री यांनी पदभार स्वीकारला. (१९६४)
२. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे लंडनला प्रयाण. (१९०६)
३. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. (१८६६)
४. निसेतो अल्कला झमोरा हे स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. (१९३३)
५. बल्गेरिया मध्ये लष्करी उठाव केला. (१९२३)