दिनविशेष ८ जून || Dinvishesh 8 June ||

१. रॉबर्ट जेंकिन्सन हे इंग्लंडचे पंतप्रधान झाले. (१८१२)
२. लोकमान्य टिळकांनी मंडालेच्या तुरुंगात लिहिलेले गीतारहस्यचे प्रकाशन झाले. (१९१५)
३. शियामचे नाव बदलून थायलंड ठेवले. (१९४९)
४. सॅम माणेकशॉ यांची लष्करप्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात आली. (१९६९)
५. बर्म्युडाने आपल्या संविधानात संशोधन केले. (१९६८)