दिनविशेष ११ मे || Dinvishesh 11 May ||

१. रावबहादूर वड्डेदार यांनी ज्योतिबा फुले यांना महात्मा ही पदवी दिली. (१८८८)
२. सियामचे नाव बदलून थायलंड करण्यात आले. (१९४९)
३. इस्राईलने गाझावर सैन्य हल्ला केला. (१९५५)
४. भारताने राजस्थान येथील पोखरण येथे यशस्वीरीत्या तीन आण्विक चाचण्या केल्या. (१९९८)
५. १८५७ च्या उठावात क्रांतिकारकांनी दिल्लीवर ताबा घेतला. (१८५७)