Skip to main content

जिथे मी उरावे !!

Photo by Asad Photo Maldives on Pexels.com

जिथे मी उरावे ! तिथे तू असावे !!
जिथे मी पहावे !! तिथे तू दिसावे !!

कधी न कळावे!! नजरेतूनी पहावे !!
लपवून मी ठेवता!! तुला ते कळावे !!

सांग या मना रे !! सांगते का तुला रे !!
गाणे या ओठांवरी!! गाते का सख्या रे !!

ओढ ती कोणती!! तुला न जानवावे!!
माझ्यात मला मी!! तुझ्यात का शोधावे !!

प्रेम असे का?? नकळत आज व्हावे !!
सांगावे परी तुला!! ओठांवरी का रहावे !!

अशी एक मी!! एक तु आज व्हावे!!
तुझ्यात मी गुंतता, परी एकच रहावे !!

आठवणीत त्या माझ्या, तुलाच मी जपावे !!
चित्र काढावे माझे !! रंग तुझे भरावे !!

एक ती वाट!! श्वास एकच व्हावे !!
हात हातात तुझ्या!! आयुष्य मी जगावे !!

✍️योगेश

Photo by Taryn Elliott on Pexels.com

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply