Skip to main content

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !!
रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!!

कधी बहरावी वेल ती सुंदर, सुगंध दरवळण्यासाठी !!
असावी एक गोड ती आठवण , मनास सुखावण्यासाठी!!

झुळूक अनोळखी एक ती यावी , सोबत मागण्यासाठी!!
क्षणिक आनंद देऊन जावी , परतून येण्यासाठी !!

खळाळत्या नदीस सांगावे गुपित, मनसोक्त बोलण्यासाठी!!
असावी एक मैत्री अफाट, समुद्रास भेटण्यासाठी !!

पडाव्या त्या सरी कित्येक, चिंब भिजण्यासाठी!!
भिजलेल्या त्या पायवाटेवर , पाऊलखुणा उमटवण्यासाठी!!

जीर्ण झालेल्या पानांसही , जिवंत करण्यासाठी !!
असावी ती ओढ मनात , आपल्यास भेटण्यासाठी !!

चंद्र तो उगाच खुणावतो, चांदण्यात फिरण्यासाठी!!
मोजल्या कित्येक ताऱ्यांना, पुन्हा विसरण्यासाठी !!

कधी हसता , कधी रडता, कित्येक भाव टिपण्यासाठी !!
असावी एक ओळख आपलीच, स्वतः स शोधण्यासाठी !!!

असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !!”

✍️© योगेश

Yogesh khajandar

लेखक

2 thoughts to “असावी एक वेगळी वाट !!!”

Leave a Reply