जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!
सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!

पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओढ तुझी लागली!
कवितेतल्या त्या जगात मग, चिंब भिजत राहीली!!

कधी शब्दातून, कधी नजरेतून, उगाच बोलत बसली!
इथे कधी मग, तिथे असेल बघ, उगाच शोधत फिरली!!

मनास कोणता भास असा हा, मलाच विचारू लागली!
आठवांच्या या दुनियेत मला तू, सहज घेऊन चालली!!

वाट अशी ही एकांताची, साथ तुझी लाभली!
जुन्या वहीच्या ओळी मधूनी, नेहमीच मला तू बोलली!!

जीर्ण अश्या या पानावरती, तशीच तू राहिली!!
जेव्हा, नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली !!

✍️©योगेश खजानदार

Advertisements

Join 7,402 other followers

Published by

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.