कोजागिरी

Kojagiri

चांदण्यात फिरुनी शोधला चांदोबा
शुभ्र दुधात पाहता हसला लाजरा
पसरून चोहीकडे हरवला तो बावरा
लख्ख प्रकाशाने जणू खुलला तो चांदोबा

चांदणी जणू त्यास हळूच पाहता
लाजून त्यास उगाच लपता
त्या रात्रीत जणू त्यास हळूच भेटता
चंद्रास पाहून चांदणी अल्लड हसता

ती रात्र जणु अलगद उमलता ..!!

✍योगेश

Leave a Reply