Skip to main content

माझी आई

अथांग भरलेल्या सागराचे
कोणी मोजेल का पाणी
त्या सम माझ्या आईचे प्रेम

नजरेत दिसते आकाश सारे
सामावून घ्यावे मिठीत वारे
त्या सम् माझ्या आईचे मन

त्या मंदिरी बैसला देव एक
त्याची पहावी अनेक रूपं
त्यात सर्वात सुंदर माझ्या आईचे रूप

ती आठवते आजही कुस
नसे चिंता कोणती असता त्यात
ती मायेची ऊब तो आईचा पदर

घडल्या अनेक मूर्ती कोरले अनेक शिल्प
आठवणीत राहिले कित्येक विचार
सोबतीस माझ्या आईचे संस्कार

उन्हात सारी तळपती झाडे
सावल्यात त्यांच्या सुखावून जावे
त्या सावल्या सम माझ्या आईचा सहवास

गडगडल्या ढगातून सरी पडव्या
पाण्यास व्याकुळ त्या जमिनीस मिळाव्या
त्या सम मी समावतो आईच्या मिठीत

जगात शोधून कोणी दुसरे नाही
आईच्या जवळ सारी दुनिया राही
त्या दूनियेस नमन माझ्या आईचे चरण

✍योगेश

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply