राहून गेले काही !!!

image

राहून जातंय काहीतरी म्हणून
मागे वळून पहायचं नसतं
शोधून पाहिलं तरी तिथे तेव्हा
आठवणीच्या पावला शिवाय काही नसतं

मन ऐकणार नाही हे माहित असतं
पुन्हा पुन्हा ते तिथे जातही असत
पण त्या वेड्या मनाला सांगूनही
कळूनही काही कळत नसतं

कारण काहीतरी पहायचं असतं
सावल्यातील चेहऱ्याला ओळखायचं असतं
हरवून गेलेल्या क्षणांना शोधताना
उगाच स्वतःही हरावयच  नसतं

तिथे अबोल कोणी सापडत ही असतं
त्याला उगाच बोलायच असत
विसरून गेलेल्या नात्याला तेव्हा
उगाच आसावत पहायचं नसतं

कुठे दुःख मिळालं तर कुठ सुख ही असतं
कधी हसू तर कधी रडु ही असतं
काही सुटलं हातातून तर काही मिळालं जेव्हा
हिशोब आयुष्याचा करताना हे पहायचं नसतं

शेवटी उरले काय पाहत असतं
मन वेड फिरत असतं
फिरून फिरून थकलेल्या मनाला
आठवणीच्या पावला शिवाय काही मिळत नसतं
-योगेश खजानदार

4 comments

Leave a Reply