मिठीत माझ्या

“आज शब्दांतुन तिला आठवतांना
ती समोरच असते माझ्या
कधी विरहात तर कधी प्रेमात
रोजच सोबत असते माझ्या

बरंच काही लिहिताना
कधी अश्रु मध्ये असते माझ्या
कधी कवितेतल्या प्रत्येक ओळीत
तर कधी भावनेत असते माझ्या

कधी पुस्तकाच्या पानांत पहाताना
त्या गोष्टीत असते माझ्या
कधी वहीच्या पानांवर कोरताना
ती ह्रदयात असते माझ्या

रागावलेल्या प्रत्येक क्षणात शोधताना
मनात असते माझ्या
रुसलेल्या तिच्या गालावरती हरवताना
ओठांवरती असते माझ्या

क्षणात यावी क्षणात जावी
प्रत्येक घटकेत असते माझ्या
वेळेही थोडी थांबेल तेव्हा
जेव्हा मिठीत असेल ती माझ्या

हो ना .. !!”


-योगेश खजानदार

Leave a Reply