प्रेम. ….

म्हणतात तरी असप्रेम हे खुप छान असत

छोट्या छोट्या गोष्टीत

ते सतत हव असत

कधी आईच्या मायेत

लपलेल ते असत

कधी प्रेयसीच्या रागात

दडलेल ते असत

पिलांवरच्या मायेनं

घरट्यात ते मिळत असतं

गाईच्या दूधाने तेव्हा

वासरास मिळत असतं
असं म्हणतात तरी कसं

प्रेम हे अबोल असतं

न बोलताही सतत ते

कुठेतरी दिसत असतं

कधी प्रेयसीच्या नजरेतुन

खुप काही बोलत असतं

कधी माथ्यावर कुरवाळत

आईशी बोलत असतं

आणि कधी फांदीवर निवांत

दोन क्षण घालवत असतं
असं म्हणतात तरी कसं

प्रेम हे एकदाच होत असतं

प्रत्येक क्षणात जगताना

ते का नवीन वाटत असतं

कधी प्रेयसीच्या मिठीत

सतत का दिसत असतं

कधी आईच्या कुशीत

पुन्हा पुन्हा का जातं असतं

आणि फांदीवरच्या घरट्यात

नकळत ते ओढ घेतं असतं
खरंच.. म्हणतात तरी अस

प्रेम हे खुप छान असतं… !!
– योगेश खजानदार

Advertisements

Published by

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.