एक तु

एक आभास मनाला
तु पुन्हा मझ दिसताना
पाहुनही मझ न पहाताना ..एक तु

तुझ पापण्यात भरताना
नजरेतूनी पहाताना
पुन्हा का हवीशी.. एक तु

राहून आठवणींत
एक जागा ह्रदयात
अश्रुतही दिसताना .. एक तु

तु शब्द की निशब्द
सत्य की एक स्वप्न
अबोल या कवितेत .. एक तु
– yogiii

Advertisements

Published by

Yogesh khajandar

लेखक

One thought on “एक तु”

 1. तु ओळखुनही
  न ओळखलेली
  पाहुनही न पाहलेली
  एक ती….

  तुझी असुनही तु
  नाकरलेली
  एक ती…

  तुझ्या आसवातुनी
  झर्यासम वाहणारी
  एक ती…

  स्वप्न नव्हे ती सत्यात
  तुझ्या ही नखळत
  तुझीच झालेली
  एक ती…

  तुझ्याविना अधुरी नि एकटी
  प्रवास करणारी
  एक ती….

  तु येनार नाहीस माहीत असुनही
  आशेचा दिवा तेवत ठेवणारी
  मजबुर पण कमजोर नाही ती…

  …. i just tried to write another side of dis poem….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.