Skip to main content

मन आणि मी

“कधी मन हे बावरे
हरवून जाते तुझ्याकडे
मिटुन पापणी ओली ती
चित्रं तुझे रेखाटते
पुन्हा तुझ पहाण्यास
डोळे हे शोधते
शोधुनही न सापडता
शब्दात येऊन भेटते!!”

-योगेश

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply