मन

शब्दांची गरज नाहीये
नातं समजण्या साठी
भावना महत्वाची
समजलं तर आकाश छोटे
सामावले तर जगही कमी पडेल
नातं जपण्यासाठी
अशी व्यक्ती असावी मज पाशी
ही एकचं ओढ त्यासाठी
भुतकाळात अडकलेल्या
गरज आहे आजच्या हाकेची
ओढुन आपल्या मिठीत घेण्याची
जाऊच नये बंध तोडुन
पुन्हा गरज आहे त्या बंधनाची
नातं जपण्याची
सगळं विसरून आपलस करण्याची
चुक ती विसरण्याची
बोलणार्‍या नात्यांना
साद देण्याची
मनमोकळं एकदा बोलण्याची
अगदी भांडण्याची
डोळ्यांची कडा पुसण्याची
गरज आहे ती
नातं फुलवायची
नातं जपण्याची
अगदी मनापासून. ..

Advertisements

Published by

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.