मैत्री

“तुझी आणि माझी मैत्री
समुद्रातील लाट जणु
प्रत्येक क्षण जगताना
आनंदाने उसळणारी

तुझी आणि माझी मैत्री
ऊन्ह आणि सावली जणु
सतत सोबत असताना
साथ न सोडणारी

तुझी आणि माझी मैत्री
मन आणि भावना जणु
मी न बोलताही
सगळे समजुन घेणारी

तुझी आणि माझी मैत्री
गीत आणि सुर जणु
मधुर शब्दांच्या साथीने
जीवन सुंदर करणारी!!”

– योगेश खजानदार

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply