Skip to main content

एकांत

“हवी होती साथ
पण सोबती कोण??
वाट पाहुनी!!
शेवटी एकांत!!

डोळ्यात अश्रु
का केला हट्ट??
मनी प्रश्न!!
शेवटी एकांत!!

सोबती आज
आठवणींचे गीत??
मन आज गाते!!
शेवटी एकांत!!”

– योगेश खजानदार

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply